Güneşe Saklanan Çocuk, Rasim Demirtaş

güneşe saklanan çocuk
bütün oyuncaklar hayâllerine dar
annen varsa herşeyin var
güneşe saklanan çocuk
gece öcüleri bir bir kaçar
su tabancan tarih yazar
güneşe saklanan çocuk
bütün oyunların aşikâr
ellerin kar yüzün kar